Siistijöitä
 Myymälävastaava
 Opettajien sijaishaku
 Koulunkäynninohjaajien s
 Yhdyskuntasuunnittelija
 Yhdyskuntasuunnittelija
 Rengasasentaja
 Rengasasentaja
 Ryhmäliikuntaohjaaja
 Purkumies